Risk

We helpen u uw doelstellingen te behalen met risicomanagement op maat.

Inzicht in uw risico’s draagt bij aan het beheersen van bedreigingen, maar ook aan het benutten van kansen en het creëren van waardebehoud binnen uw organisatie. De specialisten van Lemon Advies verbeteren het volwassenheidsniveau van uw risicomanagement met praktische frameworks, effectieve implementatieoplossingen en uitgebreide aandacht voor cultuur en gedrag. 

Enterprise Risk Management

Door risicomanagement blijvend te borgen heeft u meer grip op uw strategie en haalt u meer uit uw organisatie. Lemon Advies biedt tools en ondersteuning voor het verstevigen van het risicomanagement op ieder niveau in uw organisatie:

 • Strategisch risicomanagement
 • Tactisch risicomanagement
 • Operationeel risicomanagement
 • Financieel risicomanagement

Risico identificatie

Heeft u een helder overzicht van welke risico’s uw organisatie loopt? En kijkt u daarbij verder dan de risico’s die zich in het verleden hebben voorgedaan? Risico identificatie is een belangrijke stap in het risicomanagementproces. Pas als u de risico’s goed in kaart heeft kunt u gedegen keuzes maken. Lemon Advies heeft uitgebreide ervaring met het identificeren van risico’s in verschillende sectoren. Wij gebruiken hiervoor een methode die per organisatie aangepast wordt voor een optimaal resultaat. 

Z

Risico respons en monitoring

De beheersing van risico’s betekent meer dan het implementeren van beheersmaatregelen. Het monitoringsplan van Lemon Advies helpt u periodiek de juiste afwegingen te maken. Afhankelijk van de geformuleerde risicostrategie, de geconstateerde risico’s en de uitkomsten van de evaluatie kiest u de passende risico respons:  

 • Vermijden
 • Accepteren
 • Beheersen
 • Overdragen

Risicostrategie

Een duidelijke risicostrategie, die aansluit op uw strategische doelstellingen. Het vormt de basis voor alle andere activiteiten binnen het risicomanagement. Lemon Advies helpt u bij het bepalen van uw risicostrategie met de volgende uitgangspunten:

 • Risicomanagementbeleid
 • Kwantitatieve en kwalitatieve risicobereidheid
 • Risicocultuur
 • Risicomanagement governance
U

Risico analyse en evaluatie

Als u een compleet beeld heeft van uw risico’s wilt u ook weten welk effect ze op uw organisatie hebben. Wat zijn de kans en impact van de geïdentificeerde risico’s? En welke beheersmaatregelen zijn reeds geïmplementeerd? Het risicoraamwerk van Lemon Advies helpt u in één oogopslag het overzicht te bewaren en de juiste prioriteiten te stellen. Daarnaast gebruiken we scenarioanalyses om de bevindingen te staven en uw organisatie voor te bereiden op toekomstige onzekerheden.

w

Communicatie en consultatie

Communicatie over risico’s beperkt zich niet tot het informeren van uw stakeholders met rapportages. Succesvol risicomanagement is mede afhankelijk van de manier waarop uw medewerkers omgaan met risico’s. Lemon Advies ondersteunt u bij het opzetten van effectieve interne en externe communicatie over risicomanagement. Geïntegreerd in uw eigen systemen, cycli en bedrijfscultuur, zodat integraal risicomanagement onderdeel wordt van uw reguliere bedrijfsvoering. 

Meer informatie?

Wilt u weten hoe risicomanagement u kan helpen uw doelen te bereiken? Neem gerust contact op voor meer informatie.

9 + 10 =