Compliance

U wilt voldoen aan de voor u geldende wet- en regelgeving, binnen de kaders van uw eigen normen en kernwaarden.

Lemon Advies heeft ruime ervaring met het implementeren en verstevigen van compliance management in zowel de financiële als de publieke sector. We zorgen voor comfort over de naleving van regels, met de juiste nadruk op cultuur en gedrag binnen uw organisatie. 

m

Implementatie van wetgeving

Iedere organisatie heeft regelmatig te maken met nieuwe en veranderende wet- en regelgeving. Lemon Advies helpt u de consequenties voor uw organisatie in kaart te brengen en de benodigde beheersmaatregelen in te bedden in uw bestaande processen. Te denken valt aan: 

 • Privacy en informatiebeveiliging (AVG)
 • Financieel toezicht (o.a. Wft en Wwft)
 • Woningcorporaties (o.a. Woningwet)
 • Lokale overheid (o.a. Omgevingswet)
 • Fiscale wet- en regelgeving

Integriteit

Integriteit en compliance gaan hand in hand. Naleving van wetten en interne procedures begint met integer gedrag. Lemon Advies ondersteunt organisaties met analyses, beleid en tools op onder meer de volgende thema’s:

 • Cliënt-keten-integriteit
 • Medewerkersintegriteit
 • Organisatie-integriteit
 • Data-integriteit
Z

Compliance framework

Het compliance framework van Lemon Advies helpt organisaties (juridisch) in control te zijn. Het raamwerk helpt uw compliance functie onder meer met:

 • Identificatie van wet- en regelgeving
 • Risicoanalyse
 • Ontwerpen van beleid en procedures
 • Implementatie in bedrijfsprocessen
 • Training en bewustwording
 • Monitoring & testing
 • Rapportages

Interim

Lemon Advies kan uw organisatie ook op interim basis ontzorgen op het gebied van compliance. Met een adviseur op de werkvloer krijgt u direct antwoord op uw vragen, kunnen oplossingen onmiddellijk organisatiebreed geïmplementeerd worden en profiteert u van rechtstreekse kennisdeling met uw medewerkers.

Staat uw onderwerp er niet bij?

Samen vinden we een oplossing. Neem gerust contact op voor meer informatie.

12 + 10 =